Nodesblock Signs MOU with Custodiy to Facilitate Web3 Adoption
Nodesblock Signs MOU with Custodiy to Facilitate Web3 Adoption

Nodesblock, a leading tech company specializing in blockchain solutions, is pleased to announce the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) with Custodiy, a web platform revolutionizing transactions and guarantees through the power of blockchain technology. This collaboration aims to help clients transition from web2 to web3 by leveraging Custodiy’s innovative solutions. Under the terms […]

Read more
为共同推动Web3行业应用进步,Nodesblock 与Custodiy 签署合作备忘录
为共同推动Web3行业应用进步,Nodesblock 与Custodiy 签署合作备忘录

[意大利,2023年6月13日] – Nodesblock是一家专注于去中心化技术解决方案的新加坡科技公司,于今日宣布与去意大利知名金融平台Custodiy签署谅解备忘录(MOU)。Custodiy是一家通过区块链技术进行交易和担保的金融平台。此次合作旨在通过利用Custodiy的创新金融解决方案,帮助传统客户从Web2过渡到Web3。 根据谅解备忘录的条款,Nodesblock将向其客户介绍Custodiy的先进技术,使他们能够利用Web3的优势并简化业务运营。Custodiy的平台利用数字货币和智能合约来处理由区块链认证的合同和商业关系,确保了增强的安全性和效率。 Nodesblock的首席运营官Michelle Tan对此次合作表示热情,她说:“我们很高兴与Custodiy合作,这是我们为客户提供最先进的区块链解决方案的承诺的一部分。与Custodiy等Web3合作伙伴合作对于释放去中心化技术的潜力和推动各行业创新至关重要。” Custodiy的创始人Giuseppe Chimienti强调了通过战略合作扩大用户群体的重要性,他表示:“通过与Nodesblock等技术公司合作并与他们共享我们的技术,我们可以加快增长并吸引更多用户使用我们的平台。这个合作伙伴关系对我们成为Web3生态系统的领先参与者是一个重要的里程碑。” Nodesblock提供一系列综合服务,包括智能合约开发、大数据分析、DApp开发、企业管理解决方案、流程管理以及对EOS、以太坊和Hyperledger等各种区块链框架的评估。他们在区块链领域的专业知识和经验使他们成为Custodiy的Web3整合计划的理想合作伙伴。 Custodiy解决了市场对提供专业级担保和安全性并节省大量时间的网络平台的需求。他们的平台使用户能够以最低费用创建和处理合同,迎合个人和公司的需求。通过利用智能合约和区块链技术,Custodiy确保了安全高效的合同处理,消除了繁琐的程序并缩短了交易时间。 通过结合各自的优势,Nodesblock和Custodiy将有助于推动企业过渡到Web3,使其能够优化运营、降低成本并开启新的机遇。 关于Nodesblock: Nodesblock是一家专注于区块链解决方案的领先科技公司。凭借在智能合约、大数据分析、DApp开发、企业管理、流程管理和区块链框架等领域的专业知识和经验,Nodesblock帮助传统企业利用去中心化技术接力web3变革力量。 关于Custodiy: Custodiy 是一款基于区块链技术的应用,旨在自动化业务流程,让企业能够快速获得产品和服务销售所得的资金结算。平台简化了付款实施过程,消除了繁琐的流程,为个人和公司的交易提供了便利。   Source:  https://biz.ifeng.com/c/8QbXAFv8p9I  

Read more
Khắc phục sự cố kết nối mạng không dây Windows XP
Khắc phục sự cố kết nối mạng không dây Windows XP

Khắc phục sự cố kết nối mạng không dây Windows XP Máy tính xách tay của bạn có bị rơi hoặc mất kết nối không dây không vì lý do gì? Hoặc có thể máy tính xách tay của bạn có thể thấy điểm truy cập không dây, nhưng sẽ không kết nối trừ khi […]

Read more
Xóa thông tin cá nhân và bí mật khỏi tệp Office 2010
Xóa thông tin cá nhân và bí mật khỏi tệp Office 2010

Xóa thông tin cá nhân và bí mật khỏi tệp word 2010 Cách tốt nhất là bạn nên đảm bảo rằng không có dữ liệu nhạy cảm nào bị ẩn trong một tệp (hoặc thuộc tính tệp) khi bạn sẵn sàng chia sẻ tệp công khai, với khách hàng hoặc thậm chí với đồng nghiệp. […]

Read more
Viết mục tiêu nghề nghiệp Kỹ sư Ví dụ và Viết Mẹo
Viết mục tiêu nghề nghiệp Kỹ sư Ví dụ và Viết Mẹo

Viết mục tiêu nghề nghiệp Kỹ sư Ví dụ và Viết Mẹo Khi áp dụng cho một công việc như một kỹ sư, bạn muốn nhấn mạnh kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm kỹ thuật của bạn trong khi cũng viết một sơ yếu lý lịch rõ ràng và dễ hiểu.     Bạn […]

Read more
Tương quan so sánh SSD và HDD
Tương quan so sánh SSD và HDD

Tương quan so sánh SSD và HDD Hầu hết mọi người hiện nay mua máy tính xách tay cho nhu cầu máy tính của họ và phải đưa ra quyết định giữa việc nhận Ổ cứng thể rắn (SSD) hoặc Ổ đĩa cứng (HDD) làm thành phần lưu trữ. Vậy cái nào trong hai là […]

Read more
Tổng quan về kết nối GoodSync
Tổng quan về kết nối GoodSync

Tổng quan về kết nối GoodSync GoodSync Connect là gì? GoodSync Connect cho phép người dùng kết nối trực tiếp hai máy tính, theo kiểu ngang hàng mà không cần sử dụng các máy chủ trung gian lưu trữ tệp. Điều này dẫn đến một số lợi ích, bao gồm:   Tăng tốc độ tải […]

Read more