Sticky note Win 10 tạo ghi chú đơn giản trên desktop

Đôi khi làm việc, bạn sẽ muốn lưu lại những ghi chú nhỏ trên máy tính. Windows 10 có một công cụ hỗ trợ hữu ích đó là Sticky Note. Vậy làm sao để tạo Sticky Note trên desktop đơn giản nhất? Cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này. Cách mở ứng dụng […]

Read more