Cach sap xep ten theo thu tu chu cai trong Word

Khi lam viec voi bang bieu ho ten tren Word, nguoi dung can tien hanh sap xep lai ten theo dung bang chu cai ABC.  Khi xu ly bang bieu Word, dac biet voi bang du lieu co Ho ten thi nguoi dung can phai sap xep noi dung theo bang chu cai ABC. Dieu […]

Read more