Cách xem và xóa lịch sử Chrome của bạn

Cách xem và xóa lịch sử Chrome của bạn Khi tôi đề cập đến lịch sử web của Google cho mọi người, họ nghĩ về cookie trên web và các mục họ đã nhập trong hộp tìm kiếm của Google. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi trình duyệt của họ lưu trữ thông tin […]

Read more
Cách xem lại cài đặt bảo mật của Google của bạn

Cách xem lại cài đặt bảo mật của Google của bạn Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối với nhau, cung cấp rất nhiều tiện ích. Chúng tôi có thể sử dụng Google, Facebook, OAuth để kết nối chúng tôi với các dịch vụ và ứng dụng trực tuyến. Nhược điểm là […]

Read more
Nodesblock