Chia sẻ Máy in từ XP lên Windows 7/8/10

Chia sẻ Máy in từ XP lên Windows 7/8/10 Một vấn đề phổ biến mà tôi gặp phải với khách hàng là cố gắng chia sẻ một máy in được kết nối với máy tính Windows XP bằng Windows 7/8/10. Có rất nhiều người ở đó có máy in được kết nối USB được kết […]

Read more